NiteLite ExtraGlow Thread Polyester 11101-001

$6.99

NiteLite ExtraGlow Polyester Glow In The Dark Thread by Superior Threads. 40wt 80yds Thread glows in the dark for a 6 hour glow time